Mitä tehdä, kun taloyhtiön osakkaalla on kertynyt vastikerästejä?

Korkojen nousu ja yleisten hintojen nousu on saanut ihmisten taloudellisen tilanteen heikkenemään, joka voi näkyä taloyhtiössä vastikerästeinä. Vastikerästit voivat aiheuttaa ongelmia taloyhtiössä varsinkin, jos näihin ei puututa ajoissa. Korostammekin vastikerästien seurannan merkitystä, koska viivästyminen voi aiheuttaa pitempi aikaisia ongelmia tai jopa akuutin rahapulan taloyhtiölle.

Hallituksella tulee olla ajantasainen tilanne vastikerästeistä

Isännöitsijän sekä hallituksen jäsenillä tulee olla tieto vastikerästeistä ja meillä OIT isännöinnillä seurataankin vastikkeita kuukausittain ja niihin puututaan välittömästi.

Lisäksi hallitukselle on nähtävillä reaaliajassa huoneistojen maksutilanteet huoneistotietojärjestelmän kautta.

Suosittelemme, että taloyhtiöiden hallitukset kysyvät isännöitsijältänsä, kuinka useasti isännöintiyrityksessä seurataan vastikkeiden maksuja. Hallituksella pitäisi olla aina ajantasainen tieto ja vastikerästit olisi hyvä käydä läpi vähintään jokaisessa hallituksen kokouksessa.

Vastikerästeihin puuttuminen taloyhtiössä

Taloyhtiöllä on mahdollisuus puuttua vastikerästeihin. Yleisin tapa on, että lähetetään maksuhuomautus, kun vastikkeita on osakkaalla jäänyt maksamatta.

Maksuhuomautus voi auttaa tilanteissa, jossa osakkaalla on jäänyt huomaamatta esimerkiksi vastikkeiden muutos tai rästejä maksamatta.

Jos osakkaalle on kertynyt rästejä vähintään kahden kuukauden vastikkeita vastaava summa voi hallitus antaa varoituksen osakkaalle. Huomiona, että monissa taloyhtiöissä tämä voi koskea myös autopaikkamaksuja tai vesimaksuja. Tämä kannattaa aina tarkistaa isännöitsijältä, että voidaanko autopaikkojenmaksut tai vesimaksut rinnastaa vastikemaksuihin.

Hallituksen varoituksessa annetaan tiedoksi, että jos vastikerästejä ei makseta eräpäivään mennessä, voidaan huoneisto ottaa taloyhtiön hallintaan. Varoituksen jälkeen osakkaalla on mahdollisuus maksaa rästinsä ja hallituksen varoitus raukeaa. Hallituksen varoituksesta aiheutuneet kulut kuuluvat osakkeenomistajalle jolle varoitus on annettu.

Hallituksen varoitusta annattaessa täytyy myös huomioida, että hallituksen varoitus täytyy antaa kaikille kyseisen osakesarjan osakkeenomistajille ja myös tiedoksi vuokralaiselle, jos huoneisto on vuokrattu.

Huoneiston hallintaanotto maksamattomien vastikkeiden vuoksi

Jos osakas ei kuitenkaan maksa vastikerästejä hallituksen varoituksesta huolimatta voi taloyhtiön hallitus kutsua koolle yhtiökokouksen, jossa päätetään huoneiston hallintaan otosta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen kustannukset menevät osakkeenomistajalle, jonka huoneistoa asia koskee, jos yhtiökokouksessa ei päätetä muita asioita. Kokoukseen mennessä osakkaalla/osakkailla on mahdollisuus maksaa vastikerästinsä huoneistonsa osalta ja tällöin yhtiöllä ei ole enää perustetta huoneiston hallintaanottoon.

Huoneiston hallintaanotto voi kestää korkeintaan kolme vuotta ja jos tämän jälkeenkin osakkaalla/osakkailla on vielä vastikerästejä täytyy hallintaanotto prosessi aloittaa alusta. Usein yhtiökokouksessa annetaan hallitukselle valtuudet päättää huoneiston hallintaanotto, jos osakas maksaa vastikerästinsä pois.