Luotettava ja ammattitaitoinen taloyhtiön hallitus edistää koko taloyhtiön etua

Taloyhtiön hallituksen merkitys on keskeinen sen toiminnan tehokkuuden ja asukkaiden tyytyväisyyden kannalta. Hallituksen vastuulla on tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat asukkaiden elämään ja taloyhtiön omaisuuden arvoon – ja jopa sen nousuun.

Aktiivinen isännöitsijä kannustaa ja aktivoi hallitusta toimimaan

Meidän isännöimissämme taloyhtiöissä osakkaat ovat yleensä halukkaita osallistumaan hallituksen toimintaan. Jos hallitukseen liittymisessä on vastahakoisuutta, on tärkeää pohtia johtuuko se muusta syystä, kuin haluttomuudesta huolehtia yhteisestä omaisuudesta.

Hallitukseen liittymisen kynnys madaltuu, kun taloyhtiön isännöitsijä varmistaa asiantuntemuksellaan, että noudatetaan lakipykäliä. Aktiivinen isännöitsijä lisäksi kannustaa ja aktivoi hallitusta toimimaan. Usein myös henkilökohtainen intressi edistää tiettyä asiaa on motivaationa lähteä mukaan hallitustyöhön.

Isännöitsijän tehtävänä on ohjata hallitusta oikeaan suuntaan

On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon taloyhtiön historia, toimintaperiaatteet ja kokonaistilanne, jotta osataan edistää oikeita asioita oikeaan aikaan. Esimerkiksi taloyhtiön asiantuntijoiden suunnitelmien hylkääminen tai remonttien lykkääminen säästöjen vuoksi rapauttavat yhteistä omaisuutta päivä päivältä.

Taloyhtiön hallitus

Strategian avulla selkeytetään taloyhtiön hallituksen tehtävät ja tavoitteet

Hallituksen tehtävänä on yhdessä isännöitsijän kanssa edistää taloyhtiön etua. Toisinaan hallituksen tai osakkaan mielipiteet eivät kohtaa taloyhtiön suurempia tarpeita esimerkiksi remonttien aikataulutuksessa. Tällöin hallituksen jäsenen on tärkeää muistaa, että hänen tehtävänään on aina ajaa taloyhtiön kannalta parasta vaihtoehtoa. 

Taloyhtiön edun selkeyttämiseksi taloyhtiössä kannattaa luoda strategia, joka auttaa hallituksen päätöksenteossa ja antaa toiminnalle selkeät suuntaviivat. Strategia voi myös auttaa hallitusta ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet sisäisesti, jolloin voidaan tarkastella, miten taloyhtiön strategia tukee tilannetta ja toimitaanko sen mukaisesti.

Lue artikkeli strategian merkityksestä taloyhtiölle

Osaava isännöitsijätoimisto on taloyhtiön arvokas kumppani

Hallituksen jäsenyys on osakkaiden myöntämä luottamustoimi ja yhtiökokouksella on valta erottaa hallitus, jos se ei kykene toimimaan yhteisten päämäärien hyväksi.

Isännöitsijätoimisto tukee hallitusta ja perehdyttää uuden hallituksen jäsenen tehtäviin ja järjestelmiin. Tällä tavoin uusi hallituksen jäsen voi päästä nopeasti mukaan toimintaan. Kannustamme kaikkia rohkeasti liittymään taloyhtiön hallitukseen!