Suuntaviivat taloyhtiön strategiasta

Selkeät suuntaviivat taloyhtiön toiminnalle ovat tärkeitä hallituksen jäsenten tehokkaalle toiminnalle. Yksi tehokas työkalu suuntaviivojen luomiseen on taloyhtiön strategia. Strategiaan kirjataan osakkaiden näkemykset taloyhtiön kehittämisestä ja painopistealueista.

Taloyhtiön arvon säilyttäminen vai nostaminen?

Taloyhtiön kannalta tuottavin strategia pyrkii nostamaan asunto-omaisuuden arvoa parantamalla teknistä kuntoa sekä lisäämällä viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta. Toisena vaihtoehtona strategiassa voidaan asettaa tavoitteeksi taloyhtiön arvon säilyttäminen, jolloin keskitytään riskien hallintaan ja tarvittavien remonttien tekemiseen. Joskus strategiana voi olla vanhojen rakennusosien tai koko rakennuksen korvaaminen uudella, kun tavoitteena on luoda uutta tilalle.

Strategian avulla minimoidaan riskejä

Huonoin vaihtoehto on toimia ilman selkeää strategiaa, sillä tällöin taloyhtiön kuntoa ei usein tunneta ja remontit tulevat yllätyksenä. Kun taloyhtiön tekninen kunto heikkenee, myös kiinteistön ja huoneiston arvo laskee. Usein tekemättömänä jätetty remontti tulee myyntihetkellä kalliimmaksi kuin remonttien tekeminen ja rahoitusosuuksien huomioiminen myyntihinnassa.

Strategia taloyhtiölle OIT isännöinti

Strategia auttaa myös taloyhtiön hallituksen jäsenten keskinäisissä erimielisyyksissä. Kiistatilanteissa on hyödyllistä keskittyä asian ytimeen. Esimerkiksi suuren putkiremontin päätöksenteossa on turha takertua pikkuasioihin liikaa. On myös tärkeää muistaa, että hallituksen jäsenillä on erilaista asiantuntemusta ja kontakteja, joita kannattaa hyödyntää ja kuunnella.

Onko teidän taloyhtiössänne strategia?

OIT isännöinti luo selkeän strategian taloyhtiön arvon ja kunnon säilyttämiseen. Tehtävämme on pitää huolta kodeista. Varmistamme yhdessä asumisen sujuvuuden ja omaisuuden arvon säilymisen. Palvelemme aktiivisella otteella ja hoidamme taloyhtiönne suuret ja pienetkin asiat asiakaslähtöisesti ja arvostavasti.