Bostads Ab Städet Asunto Oy

OIT isännöinnin asiakas vuodesta 2019

”Meillä on tunne, että OIT isännöinti pitää meidän taloyhtiön puolta”

Helsinkiläisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Ulla-Sari Pätiälä-Reijonen kertoo kokemuksiaan OIT isännöinnistä. Taloyhtiö on ollut OIT isännöinnin asiakkaana jo 4 vuotta.

Ulla-Sari Pätiälä-Reijonen on toiminut Bostads Ab Städet Asunto Oy:n hallituksen puheenjohtajana jo yli 3 vuotta.  

Pätiälä-Reijonen on hallitusammattilainen ja hän toimii monien taloyhtiöiden hallituksen jäsenenä sekä puheenjohtajana. Hallitustyöskentely asunto-osakeyhtiöiden parissa on Ulla-Sarille intohimo ja se kyllä näkyy hänen tavassaan kertoa taloyhtiöiden arjesta.

Isännöitsijän valinta taloyhtiölle

Kun Bostads Ab Städet Asunto Oy teki aikoinaan päätöstä uudesta isännöitsijätoimistosta, hallitukselle oli tärkeää, että valitaan paikallinen toimisto, läheltä yhtiötä, isännöitsijä niin sanotusti omilta kulmilta, joka tuntee alueen. Lisäksi hallitus edellytti, että isännöitsijätoimiston maine tulee olla kunnossa, näin valikoitui nykyisin Hakaniemessa, silloin Kruunuhaassa sijainnut OIT isännöinti.

”Taloyhtiömme isännöitsijän kanssa yhteistyö sujuu hyvin ja meillä on tunne, että Hanna välittää taloyhtiöstämme. Hanna on aktiivinen, miellyttävä ja aikaansaava, asiat eivät jää roikkumaan ja jokainen hallituksen jäsen on tietoinen missä milloinkin mennään.”

Helsinki Isännöinti
Bostads Ab Städet Asunto Oy

OIT isännöinnin vahvuudet

Ulla-Sari antaa kiitokset OIT isännöinnille kirjanpitojen ajantasaisuudesta ja läpinäkyvästä toiminnasta. Kohteen hoitava isännöitsijä ymmärtää talousasioita syvällisemmin, mikä on iso vahvuus. On myös erittäin tärkeää, että isännöitsijä on tavoitettavissa niin hallituksen jäsenille kuin asukkaillekin. Taloyhtiö arvostaa isännöitsijän huolella valmisteltuja kokousten asialistoja, jolloin heidän on helppo käsitellä asiat ja tehdä niistä päätökset. Huolellinen valmistelu on kaiken A ja O.

”Kyllä, voin suositella OIT isännöintiä, yhteistyö pelaa, toiminta on läpinäkyvää ja meistä pidetään hyvää huolta.”

Tutustu tarkemmin OIT isännöinti Helsingin toimintaan.