Taloyhtiön tilinpäätös

Taloyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain sekä asunto-osakeyhtiölain mukaisesti. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva taloyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Taloyhtiön tilikaudesta määrätään yhtiön perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yleisin tilikausi taloyhtiöissä on kalenterivuosi, mutta joissakin tapauksissa voi olla poikkeavia tilikausia.

Tilinpäätöksen sisältö

Tilinpäätökseen tulee lain mukaan liittää toimintakertomus, joka sisältää lain vaatimat tiedot. OIT isännöinnin laatima toimintakertomus on kattava tietopaketti taloyhtiöstä, ja se sisältää taloyhtiöstä tärkeää tietoa huomattavasti enemmän kuin laki edellyttää. Toimintakertomuksesta löytyy mm. kiinteistön teknisiä tietoja sekä taloyhtiön korjaushistoriaa.

Milloin tilinpäätös on tehtävä?

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämän vuoksi kiireellisin aika isännöitsijätoimistossa kuten myös meillä OIT:lla on kevät, tammikuusta huhtikuun loppuun. Varsinainen yhtiökokous, jossa edellisen kauden tilinpäätös vahvistetaan, tulee pitää kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätös on taloyhtiölle tärkeä asiakirja, joka näyttää numeromuodossa mitä yhtiössä on tapahtunut tilikauden aikana. Tilinpäätös on myös tärkeä keino arvioida tulevaa taloudellista kehitystä.

Vastikkeet tilinpäätöksessä

Tilinpäätöksessä käsitellään hoitovastikepuoli ja rahoitusvastikepuoli omina kokonaisuuksinaan ja laaditaan vastikerahoituslaskelma, jolla seurataan, onko vastikkeet riittävät kattamaan kaikki kulut. Erittäin tärkeää taloyhtiössä on, että hoitovastikkeella ei kateta rahoitusvastikepuolen kuluja. Rahoitusvastikkeella ei myöskään saa kattaa hoitopuolen kuluja. 

Hankerahoituslaskelma

Jos taloyhtiössä on ollut urakka, esimerkiksi putkiremontti, tulee tilinpäätöksessä olla hankerahoituslaskelma. Tässä selviää millä urakka on rahoitettu ja paljonko urakka on kokonaisuudessaan tullut kustantamaan. Mikäli urakka on parantanut kiinteistön varustetasoa aiempaa verrattuna eli niin sanotusti kiinteistön arvo on noussut urakan myötä, tulee urakka aktivoida. Urakka voidaan aktivoida kokonaan tai osittain riippuen, kuinka paljon kiinteistön varustetasoa on noussut.

Tilinpäätös pohjana talousarviolle

Tilinpäätöstä käytetään yleensä pohjana talousarvion tekemiseen. Tämä onkin isännöitsijän yksi tärkeimmistä tehtävistä yhdessä hallituksen kanssa. Tilinpäätöksessä voidaan nähdä yhtiön taloudellinen tilanne ja talousarviossa pyritään arvioimaan tulevien hintojen kehitys sekä mahdollisesti korjataan yhtiön taloutta.

Tilintarkastus vai toimintatarkastus?

Useissa taloyhtiöissä vaaditaan tilintarkastus. Yhtiökokouksessa valitaan vuosittain aina tilintarkastaja ja varatilintarkastaja taloyhtiöihin. Jos taloyhtiöltä ei vaadita tilintarkastajaa tai osakkeenomistajat ei ole näin päättänyt on mahdollista, että taloyhtiössä tehdään toimintatarkastus. 

Taloyhtiön tilintarkastukseen sovelletaan asunto-osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännöksiä pääsääntöisesti. Tämä selviää yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Tilintarkastaja antaa taloyhtiölle tilintarkastuskertomuksen, joka käsitellään yhtiökokouksessa.

Varmuutta ja arvoa asumiseen

Tehtävämme on pitää huolta kodeista. Varmistamme yhdessä asumisen sujuvuuden ja omaisuuden arvon säilymisen. Palvelemme aktiivisella otteella ja hoidamme taloyhtiönne suuret ja pienetkin asiat asiakaslähtöisesti ja arvostavasti.

Voittavan isännöintimme perustana on vankka ja monipuolinen ammattitaito kiinteistökehityksessä, taloudessa ja hallinnollisissa asioissa. Tämä kaikki kiteytyy palveluksi, joka tekee meistä vastuullisen, aktiivisen ja luotettavan kanssakulkijan taloyhtiöille.