Mikä on taloyhtiöstrategia?

Taloyhtiöstrategia kiteyttää osakkaiden ja kiinteistön käyttäjien tavoitteet kiinteistön hoitamiselle, kunnossapidolle ja kehittämiselle. Taloyhtiön strategia ohjaa sekä hallituksen että isännöitsijän työtä. Ammattitaitoinen isännöitsijä osaa auttaa oikean strategian luomisessa ja sen toteuttamisessa. Taloyhtiön päätöksenteko helpottuu, kun strategia avulla voidaan katsoa asioita koko yhtiön kannalta yksittäisen huoneiston tai osakkaan näkökulman sijasta.

TALOYHTIÖSTRATEGIAT VOIDAAN KARKEASTI JAKAA KOLMEEN LUOKKAAN:

1. ASUNTO-OMAISUUDEN ARVOA PARANTAVA STRATEGIA

Tämän strategian avulla taloyhtiötä kehitetään siten, että kiinteistön ja asuntojen arvo nousee. Kiinteistön kunnossapito- ja korjaustarpeet tiedetään pitkälle tulevaisuuteen, ja korjauksia tehdään ennakoiden ja suunnitelmallisesti. Remonteilla ja korjauksilla pyritään parantamaan taloyhtiön teknisen kunnon lisäksi asumismukavuutta, viihtyisyyttä, energiatehokkuutta sekä rakennusten ja pihan ulkonäköä. Korjauksiin ja huoltoihin kerätään korjausvastikkeita ennakkoon. Näin korjausten alkaessa rahoitustarpeet ovat pienemmät ja asumiskustannukset paremmin ennakoitavissa.

2. ASUNTO-OMAISUUDEN NYKYISEN ARVON SÄILYTTÄMINEN

Tässä strategiassa riskeihin on varauduttu ja remontit tehdään ennakoidusti ja suunnitelmallisesti. Asuntojen ja kiinteistöjen arvo ei nouse vaan se säilyy nykyisellä tasolla. Huoltoihin ja korjauksiin varaudutaan taloudellisesti, jotta isommatkaan remontit eivät aiheuta yllättävää isoa nousua asumiskustannuksissa.

3. ASUNTO-OMAISUUDEN LOPPUUN KÄYTTÄMINEN

Tämän strategian avulla joko rakennuksen osat tai koko rakennus käytetään harkitusti loppuun. Rakennuksen osat korjataan tai vaihdetaan vasta pakon edessä, taloyhtiön korjauksissa pitäydytään välttämättömissä ja taloa pyritään ylläpitämään asumiskelpoisena mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Loppuun käyttäminen voi olla myös kiinteistön saattohoitoa, jolloin talo käytetään purkukuntoiseksi ja purettu rakennus korvataan uudisrakennuksella. Ilman strategiaa ei taloyhtiön kuntoa ja korjaustarpeita tunneta ja tiedetä.

Ilman strategiaa remontit ja niiden kustannukset tulevat usein yllätyksenä asukkaille. Huonosti hoidetun kiinteistön kunto rapistuu ja asumismukavuus, viihtyisyys ja energiatehokkuus laskevat – samoin kuin asuntojen arvo.