Isännöinti takaa asumisen vaivattomuuden

Isännöinti on hyvää johtamista, vahvaa osaamista ja syvää luottamusta. Oulun Isännöitsijätoimisto (OIT) auttaa ja tehostaa taloyhtiön toimintaa asukkaiden edun mukaisesti. Tunnemme oululaisten taloyhtiöiden tarpeet!

Suomalainen asunto-osakejärjestelmä on ainutlaatuinen. Vastaavaa ei löydy muualta maailmasta. Suomalaiset omistavat asuintalot usein yhdessä. Näin myös vastuu taloista on jaettu kaikkien omistajien kesken. Asunto-osakeyhtiö eli taloyhtiö omistaa rakennuksen asuntoineen, ja osakas taas asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Ylin päätäntävalta taloyhtiössä on yhtiökokouksella, joka valitsee taloyhtiölle tavallisesti osakkaista muodostuvan hallituksen. Taloyhtiön hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat isännöintiyrityksen valinta ja osakkaiden edustaminen.

Taloyhtiö tarvitsee isännöintiyrityksen huolehtimaan sekä asukkaiden kodeista että asuntoihin sijoitetusta varallisuudesta.

ISÄNNÖINTI NÄKYY VAHVASTI TALOYHTIÖN ARJESSA

Taloyhtiön hallitus ja isännöintiyritys tekevät yhdessä sopimuksen, jossa isännöintipalvelun laajuus, sisältö ja hinnoitteluperusteet määritellään. Isännöinti on kiinteistöjohtamista, joka näkyy päivittäin taloyhtiön arjessa. Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä ja huolehtii siitä, että

• taloyhtiön huolto toimii moitteettomasti

• ympäristö pysyy siistinä

• taloyhtiön rutiinit rullaavat asianmukaisesti

• asukas asuu mukavasti joka päivä.

Huolella hoidettu isännöinti pitää myös asumiskustannukset hallinnassa. Laadukkaan suunnittelun, oikeiden päätösten, tehokkaiden työskentelytapojen ja tarkoin harkitun kumppaniverkoston avulla tähän pystytään tehokkaasti vaikuttamaan. Suunnitelmallisesti toteutetut taloyhtiön pienemmät ja suuremmat remontit takaavat, että kotien arvo kehittyy asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

ISÄNNÖINTI ON TALOYHTIÖN JOHTAMISTA

Taloyhtiön johtaminen vaatii selkeitä tavoitteita ja tehokkaita työkaluja. Isännöinti näytteleekin isoa roolia taloyhtiöiden johtamisessa ja talouden hoitamisessa. Isännöinnin vahva kokemus ja laaja asiantuntemus auttavat taloyhtiöiden hallitusta ja osakkaita päätöksenteossa esimerkiksi isojen peruskorjausurakoiden yhteydessä.

Isännöinnin tehtävänä on huolehtia, että

• taloyhtiön päätökset tehdään lainmukaisesti, taloyhtiön hallitus saa riittävästi tietoa ja käyttää tarpeellisia asiantuntijoita apunaan

• taloyhtiön hallituksen kokousten ja yhtiökokousten järjestelyt ovat kunnossa sekä asiaan kuuluvat kokouskutsut on toimitettu ajoissa.

Taloyhtiön strategian pohjalta isännöinti laatii seuraavan tilikauden talousarvion. Isännöinti ja taloyhtiön hallitus johtavat taloyhtiötä laaditun talousarvion raameissa. Taloyhtiön strategiaan kirjataan osakkaiden näkemykset niin taloyhtiön kehittämisestä kuin painopistealueistakin.

Isännöitsijäntodistus on asuntokaupan tärkein ja pakollinen asiakirja, joka tarvitaan, kun asuntoa myydään, vuokrataan tai haetaan lainaa. Todistus sisältää kaikki keskeisimmät tiedot taloyhtiön historiasta, taloudellisesta tilasta, yhtiön rakennuksista ja niiden kunnosta sekä tehdyistä ja suunnitelluista korjauksista. Hyvin laadittu todistus mahdollistaa onnistuneet asuntokaupat.

OIT ISÄNNÖINTI TUNTEE OULULAISTEN TALOYHTIÖIDEN TARPEET

OIT Isännöinti on oululainen isännöintialan yritys. Tunnemme oululaisten taloyhtiöiden tarpeet ja autamme vankan kokemuksemme turvin kiinteistöomaisuuden arvon kehittämisessä. Teemme lainmukaisia ja fiksuja päätöksiä, jotta taloyhtiöiden arvo nousee tai vähintäänkin säilyy. Olemme palvelleet oululaisia lähes 40 vuoden ajan aktiivisella otteella.

Olemme osakkaiden luottokumppani ja haluamme aidosti huolehtia taloyhtiön asukkaiden tarpeista. Uudenajan aktiivisena isännöitsijänä hoidamme taloyhtiösi pienet ja suuret tarpeet korkealla motivaatiolla. Olemme isännöinnin ykkönen ja tarjoamme laadukasta isännöintiä asiakkaillemme.

DIGITAALISET TYÖKALUT APUNA AKTIIVISESSA JA LÄPINÄKYVÄSSÄ VIESTINNÄSSÄ

Uudenajan oululaisena isännöitsijätoimistona me OIT Isännöinnissä pidämme yhtenä peruspilarina aktiivista viestintää. Panostamme sähköisiin työkaluihin ja tuotamme lisäarvoa asiakkaillemme niiden avulla. Aktiivisen viestinnän ja avoimen tiedon jakamisen turvin voimme luoda luottamuksellisen ilmapiirin asiakkaidemme kanssa.

Nykyaikaisten ja monipuolisten viestintäkanavien ja -välineiden avulla voidaan taloyhtiössä lisätä avoimuutta ja parantaa näin yhteisöllisyyttä. Facebookiin, Instagramiin ja WhatsAppiin voidaan perustaa taloyhtiön omat ryhmät, joiden kautta voidaan jakaa sopivaa informaatiota esimerkiksi taloyhtiön tapahtumiin, remonttien suunnitteluun tai yleiseen tiedottamiseen liittyen.

Palvelemme asiakkaitamme myös käyttäjäystävällisten kotisivujemme avulla. Sieltä löytyvät ajankohtaiset tiedotteet, sähköiset palvelut lomakkeineen ja OIT:n julkaisema Isännöinnin ykkönen -verkkolehti. Kotisivujemme kautta asiakkaat voivat kirjautua oman taloyhtiönsä sivuille, mistä löytyy kaikki hyödyllinen asumiseen liittyvä informaatio tiedotteineen.

Taloyhtiön omalta sivuilta löytyy myös oma osio hallitukselle, jonka kautta hallitus näkee reaaliaikaisen kirjanpidon ja laskutuksen ohella myös tarpeelliset piirustukset, projektiasiakirjat, sopimukset ja pöytäkirjat. Isännöinti ja taloyhtiön hallitus voivat yhdessä laatia suunnitelman siitä, millä tavalla, missä tilanteissa ja milloin taloyhtiön asioista tiedotetaan.

OIT ISÄNNÖINNIN TULEVAISUUS JA LAATU VARMISTETAAN SUKUPOLVEN VAIHDOKSELLA

Oulun isännöitsijätoimisto on perheyritys, jossa työskentelee Niemelän veljesten lisäksi toimitusjohtaja Mauri Niemelän poika, Jukka Niemelä. Toimialana isännöinti on tullut tutuksi Jukalle jo pienestä pitäen. Jukka Niemelä on ollut OIT:n toiminnassa mukana kesätöiden ja opiskelujen harjoittelujakson aikana tehden isännöitsijätoimiston avustavia töitä.

Vuonna 2012 Jukka aloitti vakinaisen isännöitsijän työn. Jo tällöin oli selvää, että hän pyrkii ottamaan OIT:n vetovastuun, kun isä jää eläkkeelle. Asteittaisen sukupolvenvaihdoksen avulla varmistamme isännöitsijätoimistomme laadukkuuden myös tulevaisuudessa. Asiakaslähtöisyys, ammattimaisuus, asiantuntijuus ja työntekijöiden hyvinvointi tulevat näin jatkossakin pysymään meidän perusarvoina.