Mikä on taloyhtiöstrategia?

Sähköinen asiointi

Taloyhtiöstrategia kiteyttää osakkaiden ja kiinteistön käyttäjien tavoitteet kiinteistön hoitamiselle, kunnossapidolle ja kehittämiselle. Taloyhtiön strategia ohjaa sekä hallituksen että isännöitsijän työtä. Ammattitaitoinen isännöitsijä osaa auttaa oikean strategian luomisessa ja sen toteuttamisessa. Taloyhtiön päätöksenteko helpottuu, kun strategia avulla voidaan katsoa asioita koko yhtiön kannalta yksittäisen huoneiston tai osakkaan näkökulman sijasta. TALOYHTIÖSTRATEGIAT VOIDAAN KARKEASTI JAKAA KOLMEEN LUOKKAAN: 1. […]