Korjaushanke taloyhtiössä ja isännöitsijän rooli

Taloyhtiön isännöitsijän rooli korjaushankkeen läpiviemisessä on keskeinen. Isännöitsijä vastaa taloyhtiön hallinnosta ja taloudesta sekä päätöksentekoon liittyvistä asioista. Isännöitsijän tehtävänä on varmistaa, että korjaushanke taloyhtiössä suunnitellaan ja toteutetaan oikein, ja että taloyhtiön hallinto on järjestetty asianmukaisesti. Isännöitsijä valmistelee korjaushankkeen budjetin ja aikataulun yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa ja seuraa hankkeen etenemistä ja taloudellista tilannetta.

Isännöitsijä on aktiivinen yhteyshenkilö osapuolien välillä

Isännöitsijä pitää aktiivisesti yhteyttä korjaushankkeen aikana myös eri osapuoliin, kuten suunnittelijoihin, urakoitsijoihin, taloyhtiön hallitukseen, mutta myös asukkaille ja osakkaille viestintä hankkeen aikana on tärkeä osa, jotta tieto kulkee ja kaikilla on ajantasainen tieto hankkeen vaiheista.

Ammattitaitoinen isännöitsijä on keskeinen henkilö korjaushankkeen läpiviemisessä

Ammattitaitoinen isännöitsijä on avainasemassa korjaushankkeen onnistumisessa, sillä hänellä on laaja kokemus taloyhtiön hallinnosta ja korjaushankkeiden läpiviennistä. Hän ymmärtää taloyhtiön erityispiirteet ja tarpeet sekä osaa huomioida ne korjaushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyössä muiden eri osapuolien kanssa.

Isännöitsijä osaa myös ohjata taloyhtiön hallitusta ja muita osapuolia korjaushankkeen eri vaiheissa ja tarvittaessa etsiä lisäresursseja ja asiantuntijoita hankkeen toteuttamiseksi.

Isännöitsijän rooli on erityisen tärkeä taloudellisella puolella

Isännöitsijän rooli korjaushankkeessa on erityisen tärkeä taloudellisesti, sillä korjaushankkeet ovat yleensä suuria investointeja taloyhtiölle. Isännöitsijän tehtävänä on varmistaa, että korjaushanke toteutetaan taloudellisesti kestävällä tavalla, ja että taloyhtiön budjetti ja taloudellinen tilanne kestävät hankkeen kustannukset.

Korjaushankkeen lakisääteiset velvoitteet

Lisäksi isännöitsijä vastaa siitä, että korjaushankkeen lainsäädännölliset vaatimukset täyttyvät. Korjaushankkeisiin liittyy usein monia lakisääteisiä velvoitteita, kuten rakentamis- ja ympäristölainsäädäntöön liittyviä vaatimuksia, jotka on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Lisäksi isännöitsijän on huolehdittava mm. verottajalle urakkailmoitus. Ammattitaitoinen isännöitsijä tuntee nämä vaatimukset ja osaa huomioida ne korjaushankkeen eri vaiheissa.

Onko taloyhtiösi korjaushankkeen tarpeessa?

Pyydä meidät kartoittamaan taloyhtiösi tilanne, niin arvioimme korjaustarpeet ja tarjoamme isännöinnin palveluita teidän tarpeiden mukaisesti! Ammattitaitoiset OIT:in isännöitsijät auttavat viemään hankkeen maaliin helposti ja vaivattomasti.