Mikä isännöintikuluja nostaa?

Julkaistu: 20.11.2015

Rakennuslehden (16.9.2015) artikkelissa ”Raju nousu taloyhtiöiden isännöintikuluissa viime vuosina” kerrotaan isännöintikulujen nousseen lähes 50 prosenttia. Artikkelissa tarkastellaan hallintokuluja, joihin kuuluu muitakin kuluja, kuten kirjanpito, asiantuntijapalkkiot sekä pankkikulut, joten pelkästä isännöintikulujen kasvusta ei ole kyse. Tilastokeskuksen tietojen avulla ei isännöintikuluja pystytä erottelemaan muista hallintokuluista.

Vertasimme vastaavalta ajalta eli vuosilta 2009–2014 kahden isännöimämme oululaisen asunto-osakeyhtiön tietoja. 30 huoneiston taloyhtiössä vuodelta 1972 isännöintikulut kasvoivat 19 %. Vuonna 1990 rakennetussa, noin 100 asunnon taloyhtiössä, nousu oli 13 %. Nousut olivat siis maltillisia. Kummassakaan yhtiössä ei ollut tuona ajanjaksona peruskorjaushankkeita.

Vaikka näissä asunto-osakeyhtiöissä isännöintikulut eivät nousseet lähellekään 50 prosenttia, on nousua tapahtunut. Haluamme kertoa nousun syistä ja perustella, miksi isännöinnistä kannattaakin maksaa.

Lisääntynyt työmäärä kasvattaa hallintokuluja

Hallintokulujen kasvu ei johdu isännöitsijöiden suuremmista tulostavoitteista, vaan pääasiassa työmäärästä, joka on kasvanut kolmesta syystä.

Ensinnäkin isännöinnin lakisääteiset tehtävät ovat lisääntyneet. Asunto-osakeyhtiölain uudistus (2010) toi muutosilmoitusten käsittelyn ja lainsäädäntö harmaan talouden torjunnasta (2014) lisätehtäviä rakennushankkeiden seurantaan.

Myös käynnissä oleva korjausrakennusbuumi 1960–80 -lukujen taloyhtiöissä lisää isännöintikuluja. Hankeselvitykset ja suunnitelmat työllistävät isännöitsijää, samoin kuin itse korjaushankkeet.

Kolmanneksi työmäärää lisäävät hyvää palvelua vaativat asiakkaat. Isännöinnin kannalta nämä asiantuntevat ja vaativat asiakkaat ovat parhaita, sillä he kehittävät kiinteistöomaisuuden arvoa, auttavat parantamaan palveluamme ja arvostavat tuloksellista isännöintiä.

Isännöinti vaikuttaa kiinteistöomaisuuden arvoon ja taloyhtiön kustannuksiin

Jos isännöintiä arvioidaan pelkkänä kuluna, jäävät isännöintipalveluiden erot huomiotta. Nimenomaan niitä asunto-osakeyhtiön päättäjien kannattaisi vertailla, jos isännöinnin halutaan tuottavan arvonnousua, asumisviihtyisyyttä, säästöjä, vastuullisuutta ja onnellista taloyhtiöelämää.

Kustannuksia välttääkseen vastuuton isännöitsijä voi pyrkiä lykkäämään korjauksia. Nämä laiminlyönnit huomataan usein vasta aikojen päästä moninkertaisina korjauskustannuksina ja taloyhtiön alentuneena arvona.

Hyvästä isännöinnistä kannattaa siis maksaa. Ammattimaiset isännöitsijät nostavat hallituksen kanssa osakkaiden omaisuuden arvoa. Hyvä isännöitsijä pitää taloyhtiön kulut kurissa, auttaa säästämään energiaa ja varmistaa kilpailukykyiset palvelut. Pitkällä aikajänteellä osakas kyllä huomaa, että ammattilainen ansaitsee palkkansa.

 
Tämä blogi on Mauri Niemelän kirjoittama vastine Rakennuslehden uutisointiin isännöintikulujen noususta.  Vastine on julkaistu Rakennuslehdessä 23.10.2015. Rakennuslehden uutinen löytyy otsikolla ”Raju nousu taloyhtiöiden isännöintikuluissa viime vuonna”, ja se on julkaistu netissä 16.9.2015 ja printtilehdessä 25.9.2015. 
Asukasmuutokset
×
Tilaa asiakirjoja
×
Remontti-ilmoitus

×
Tarjouspyyntö

Pyydä tarjous isännöinnistä

×